სიახლეები

ჰიდრავლიკური ცილინდრების შეკეთება

ჰიდრვლიკური ცილინდრი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია ამწის, კალათის, სატვირთო და სხვადსხვა დანიშნულების მძიმე ტექნიკისათვის
ჰიდრავლიკის სახლი გთავაზობთ: ჩობალებს (სალნიკი), მამჭიდროებელს, ღეროებს (შეკეთება და ახლის დამზადება) და სხვა კომპონენტებს.