სიახლეები

როგორ მუშაობს ჰიდრავლიკური სისტემები?

თითქმის ყველგან სადაც სამუშაოა გასაკეთებელი, მის ცენტრში ნახავთ ჰიდრავლიკურ აღჭურვილობას. ჰიდრავლიკური სისტემა უზრუნველყოფს ენერგიას დიდი რაოდენობით, ზუსტ კონტროლს და დიდ საიმედოობას. მხოლოდ მცირე ცოდნა არის საჭირო იმისთვის თუ როგორ შევინარჩუნოთ ის კარგ მდგომარეობაში.
ჰიდრავლიკური სისტემის სამი ძირითადი ნაწილია წყალსაცავი, ჰიდრავლიკური ცილინდრი, სარქველი და ტუმბო.